Ο Ελληνικός Εσπεραντικός Σύνδεσμος, όπως αναφέρεται και στο προηγούμενο κεφάλαιο, από την ίδρυσή του μέχρι και σήμερα, λειτουργεί πάντα χάρη στην εθελοντική προ­σφορά των μελών του, στηριζόμενος οικονομικά αποκλειστικά και μόνο στις συμβολικές συνδρομές τους.

Η εθελοντική αυτή προσφορά αφορά και τις κατά καιρούς εκδόσεις, τη δαπάνη των οποίων αναλαμβάνουν οι ίδιοι οι συγγραφείς.  

Πρώτος διδάξας και σ' αυτόν τον τομέα ήταν ο Ανακρέων Σταματιάδης, τα διδακτικά βιβλία του οποίου χρησιμοποιήθηκαν επί πολλές δεκαετίες για τη διδασκαλία της Εσπεράντο στην Ελλάδα.

Ακόμα, βιβλία διδακτικά της Εσπεράντο για Έλληνες σπουδαστές εξέδωσαν, μετά τον Σταματιάδη, οι Σωκράτης Σακελλαρόπουλος, Ιωάννης Κοτίτσας και Σπύρος Σαραφιάν.

Τα σύγχρονα, πρόσφορα σήμερα διδακτικά και πληροφοριακά βιβλία είναι τα εξής:

"Η ΔIΕΘΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑ ΕΣΠΕΡΑΝΤΟ" (Μέθοδος Διδασκαλίας - Αυτοδιδασκαλίας) (630 σελ.), του Σπύρου Σαραφιάν.
Εκδόθηκε το 1987 με την ευκαιρία της συμπλήρωσης των 100 χρόνων από την εμφάνιση της Εσπεράντο και περιλαμβάνει χαιρετισμό της τότε υπουργού Πολιτισμού Μελίνας Μερκούρη.

"ESPERANTO, Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΑΣ" (780 σελ., Εκδόσεις "ΔΩΔΩΝΗ"), ιστορικό βιβλίο για τη Διεθνή Γλώσσα και το Παγκόσμιο Εσπεραντικό Κίνημα, του Κώστα Κυριάκου. 
Εκδόθηκε το 1996 με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 70 χρόνων λειτουργίας του Ελληνικού Εσπεραντικού Συνδέσμου.

"ΕΛΛΗΝΟ-ΕΣΠΕΡΑΝΤΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ" (τρίτομο, 1.642 σελ., 80.000 λέξεις περίπου), του Σπύρου Σαραφιάν, εκδόθηκε σε δεύτερη, βελτιωμένη μορφή το 2008.  

"ΕΣΠΕΡΑΝΤΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ"  (343 σελ., 17.000 ρίζες  περίπου) του Σπύρου Σαραφιάν, εκδόθηκε σε δεύτερη βελτιωμένη μορφή το 2008. 

"ESPERANTO, Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑ, ΑΠΟ ΤΟ 19ο ΑΙΩΝΑ ΣΤΟΝ 21ο" (340 σελ.), συνοπτική ιστορία της Εσπεράντο και της Παγκόσμιας Εσπεραντικής Κίνησης, των Κ. Κυριάκου, Γ. Παπούλια και Σπ. Σαραφιάν, με πλουσιότατο φωτογραφικό υλικό (1.000 περίπου φωτογραφίες).
Εκδόθηκε το 2012, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης των 125 χρόνων από την εμφάνιση της Εσπεράντο.

--------------------------------------

Λοιπές εκδόσεις, κυρίως μεταφράσεις λογοτεχνικών και άλλων έργων στην Εσπεράντο από Έλληνες εσπεραντιστές αναφέρονται στο κεφάλαιο "ΕΦΑΡΜΟΓΗ /Λογοτεχνία - Εκδόσεις / Ελληνική Λογοτεχνία-Εκδόσεις".

Ακολουθούν δύο υποκεφάλαια:
α)  τα πέντε πρώτα μαθήματα από το βιβλίο "Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑ 
ΕΣΠΕΡΑΝΤΟ - Μέθοδος
     Διδασκαλίας-Αυτοδιδασκαλίας"
 του Σπ. Σαραφιάν και

β)  "ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΤΟ ΓΡΗΡΟΡΗ", απόδοση στα Ελληνικά διεθνούς συστήματος διδασκαλίας της
      Εσπεράντο.