Η διεθνής εσπεραντική κίνηση, παγκόσμιος πολιτιστικός φορέας, που έχει μόνο σκοπό της την προσέγγιση μεταξύ των λαών του κόσμου, την άμεση και ισότιμη συνεννόησή τους και την εδραίωση της παγκόσμιας ειρήνης, δεν μένει αδιάφορη στους κοινούς για όλους τους λαούς κοινωνικούς και άλλους αγώνες.

Έτσι, πολλοί εσπεραντικοί σύλλογοι συμμετέχουν συχνά σε κοινωνικές, ειρηνιστικές, ή πολιτιστικές εκδηλώσεις διεθνούς ενδιαφέροντος.