ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΣΠΕΡΑΝΤΟ
(Παραδοσιακές και σύγχρονες μέθοδοι, σε όλο τον κόσμο
και για όλα τα κοινωνικά επίπεδα)

    ΚΟΝΓΚΟ.  Μάθημα της Εσπεράντο σε              ΤΣΕΧΙΑ. Συνάντηση αλλοδαπών μαθητών που
        σχολείο ορφανών παιδιών (2006)                    έμαθαν την Εσπεράντο μέσω Διαδικτύου (2009)

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΟΥ WWW.EDUKADO.NET ΚΑΤΑ ΧΩΡΑ
(Σεπτέμβριος 2010)           

                                                              

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΏΝ WWW.EDUKADO.NET ΚΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
(Σεπτέμβριος 2010)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ
ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ  WWW.EDUKADO.NET
(Σεπτέμβριος 2010)

ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ WWW.EDUKADO.NET