Ο ιστότοπος αυτός, εμφανίστηκε στο Διαδίκτυο το 2001 από τη δρα Katalin Kováts, Ουγγαρέζα γλωσσολόγο (φωτ.). Απευθύνεται κυρίως σε εκπαιδευτικούς της Εσπεράντο, αλλά και σε όσους ενδιαφέρονται για τη βελτίωση των γνώσεών τους στη γλώσσα, ακόμα και σε αρχαρίους. Η δημιουργός του, για την υψηλού επιπέδου εργασία της και την προσφορά της στην Εσπεράντο, βραβεύθηκε, το 2008, από τον Παγκόσμιο Εσπεραντικό Σύνδεσμο. Tην πρώτη παρουσίαση  του  ιστότοπου αυτού  δημιούργησε και υποστήριξε, οικονομικά  και  τεχνικά, το αμερικανικό ερευνητικό ίδρυμα «Esperantic Studies Foundation». Τον Ιούλιο του 2010 ο ιστότοπος αυτός επίσημα αναγνωρίστηκε  στη Χάγη, από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς της Ολλανδίας, ως ίδρυμα, με την ονομασία «'Ιδρυμα Edukado.net». Το Σεπτέμβριο του ιδίου χρόνου είχαν καταγραφεί 2.167 συνεργαζόμενοι εσπεραντιστές-μέλη του, από 104 χώρες.
 

        Από τη δραστηριότητα του www.edukado.net