Πρόκειται για έναν ιστότοπο, ο τίτλος του οποίου σχηματίζεται από τα αρχικά «Εsperanto kaj Interreto» (Εσπεράντο και Διαδίκτυο), που πρωτοεμφανίστηκε το 1999 από ομάδα Σλοβάκων νέων Εσπεραντιστών (http://www.ikso.net). Το 2003 έγινε μέλος της «Παγκόσμιας Εσπεραντικής Οργάνωσης Νέων». Λόγω της μεγάλης και πλούσιας δραστηρότητας της ομάδας αυτής, το 2005 το Ε@Ι επίσημα  αναγνωρίστηκε στη Σλοβακία  ως αυτόνομη  «Διεθνής  Μη  Κυβερνητική  Οργάνωση Νέων», με αντικείμενο τη δημιουργία προγραμμάτων σχετικών με την εκπαίδευση και το Διαδίκτυο. Στόχος της ομάδας αυτής είναι «ένας ειρηνικός και αρμονικός κόσμος, στον οποίο όλοι οι άνθρωποι θα μπορούν εύκολα και γρήγορα να επικοινωνούν παγκοσμίως». Το 2007 έγινε μέλος του ιδρύματος «European Youth Foundation».                                                               

Οι υπηρεσίες που προσφέρει είναι   κυρίως η δημιουργία ιστοσελίδων σχετικών με την Εσπεράντο  και το Διαδίκτυο. Είναι αυτή ο ομάδα  που δημιούργησε τους πιο κάτω πλουσιότατους ιστότοπους, σχετικούς  με την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, το γλωσσικό  πρόβλημα και γενικά την  πληρηφόρηση. 

 

Οι δημιουργοί του Ε@Ι (2008)

        

www.lernu.net              (βλέπε στη συνέχεια)

www.nitobe.info            (εσπεραντικό ίδρυμα)

www.lingvo.info            (μελέτη για τις γλώσσες)

www.interkulturo.net    (διαπολιτισμικό)

www.informado.net      (διαδικτυακή πληροφόρηση)

www.komputeko.net     (διαδικτυακή πληροφόρηση για Η.Υ.)

www.artista.ikso.net     (εσπεραντική κουλτούρα και τέχνη)

www.aktuale.info          (γενική πληροφόρηση)