Τα τελευταία χρόνια (2000-2012), με την αλματώδη εξέλιξη της τεχνολογίας και κυρίως με τις δυνατότητες που προσφέρει το Διαδίκτυο η εσπεραντική κίνηση πέρασε σε μια  καινούργια, σύγχρονη φάση. Ιδιαίτερα, το εκπαιδευτικό μέρος της εσπεραντικής κίνησης βρήκε τη θέση του μέσα σ' αυτό, με αναρίθμητους ιστότο-πους.

 

     Από τη «Θερινή Εσπεραντική Εκπαίδευση».
             Modra-Ηarmónia, Σλοβακία (2009)
 

Οι ιστότοποι που δημιουργήθηκαν προσφέρουν πλέον τη δυνατότητα της πλήρους ενημέρωσης για τις πάσης  φύσεως δραστηριότητες της διεθνούς εσπεραντικής κίνησης σε όλο τον κόσμο,  ενώ ταυτόχρονα δίνουν τη δυνατότητα της εκμάθησης της γλώσσας, ακόμα και της απόκτησης διπλωμάτων, μέσα από αυτό το σύγχρονο μέσον, με ένα πιο απλό, εύκολο και γρήγορο τρόπο.