Την τελευταία 20ετία, στα πλαίσια των Παγκοσμίων Συνεδρίων, διοργανώνεται ταυτόχρονα και  το Διεθνές Μικρό Συνέδριο Παιδιών (Internacia Infana Kongreseto) μια οργάνωση για τα παιδιά, σχολικής και προσχολικής ηλικίας, των συνέδρων. Έτσι, τα παιδιά αυτά (30-50 από 20 περίπου χώρες) για λίγες μέρες είναι μαζί, συζητούν, παίζουν, τραγουδούν και διασκεδάζουν, κάτω από την επίβλεψη των γονέων τους και τη φροντίδα παιδαγωγών εσπεραντιστών, μιλώντας μεταξύ τους μόνο την Εσπεράντο. Μέχρι σήμερα (2010) έχουν πραγματοποιηθεί 41 τέτοια συνέδρια ( http://bertosch.free.fr/iik2009/iikfotoj.html)