2003. ΒΡΑΖΙΛΙΑ, Πόρτο Αλέγκρε. 3ο Παγκόσμιο Κοινωνικό Φόρουμ.   

2003. ΓΑΛΛΙΑ, Παρίσι. 3ο Παγκόσμιο Κοινωνικό Φόρουμ.

2004. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, Λισαβώνα.  2004. ΙΑΠΩΝΙΑ, Τόκιο. 2005. Καναδάς   2005. Ιαπωνία, Τόκιο.
  Ειρηνιστική διαδήλωση.    Αντιπολεμικό συλλαλητήριο.     Συλλαλητήριο      Αντιπολεμική ημέρα. 
                                                                                                 για το κλίμα.
                                                                                          

          

                   2005. ΒΡΑΖΙΛΙΑ, Πόρτο Αλέγκρε. 5ο Παγκόσμιο Κοινωνικό Φόρουμ.                                     

  

   2006. ΙΤΑΛΙΑ, Μιλάνο. Ειρηνιστική διαδήλωση.

  
2006. ΠΑΚΙΣΤΑΝ, Καράτσι.            2006. ΜΑΛΙ                                2006. ΤΟΓΚΟ
                                  

                               2 0 0 6. Π α γ κ ό σ μ ι ο    Κ ο ι ν ω ν ι κ ό    Φ ό ρ ο υ μ .

  2007. ΚΕΝΥΑ, Ναϊρόμπι.   2007. ΓΑΛΛΙΑ, Παρίσι. Πρωτομαγιά.     2008. ΣΟΥΗΔΙΑ, Μάλμο.
Παγκόσμιο Συνέδριο Νέων Οκολόγων.                                                    Ευρωπαϊκό Φόρουμ.

  

              2008. ΙΣΠΑΝΙΑ, Βαρκελώνη. Συλλαλητήριο Καταλανών για αυτοδιάθεση.