Ο μεγάλος εκδοτικός πλούτος διδακτικών βιβλίων και λεξικών σε όλες σχεδόν τις γλώσσες, των λογοτεχνικών, επιστημονικών, ιστορικών και άλλων έργων βρίσκεται σήμερα  στις μεγάλες οργανωμένες, κρατικές ή δημοτικές, εσπεραντικές βιβλιοθήκες και στις πάμπολλες ιδιωτικές.

Επιπλέον, στις βιβλιοθήκες αυτές εκτίθενται, ως μουσειακό υλικό,  κάθε τι που κατά καιρούς κυκλοφόρησε, όπως: περιοδικά, γραματόσημα, αφίσες,  ενημερωτικά και τουριστικά φυλλάδια, ταινίες, δίσκοι μουσικής  (βινιλίου και cd), αναμνηστικά συνεδρίων, αντικείμενα, καρτποστάλ, φωτογραφίες κ.ά., καθώς και χειρόγραφα κείμενα επιφανών εσπεραντιστών.

 

 

 

 

 

H μεγάλη βιβλιοθήκη του Παγκόσμιου Εσπεραντικού Συνδέσμου (Ρότερνταμ, Ολλανδία), με το όνομα  «Βιβλιοθήκη Hector Hodler» (μέρος της, φωτ. άνω)  διαθέτει και διαδικτυακό μουσείο στη διεύθυνση  www.uea.org/dokumentoj/bhh/reta_muzeo.html

 

                

ΑΥΣΤΡΙΑ, Βιένη. Αυστριακή Εθνική Βιβλιοθήκη. Εσπεραντικό Μουσείο.       

 

  

     ΒΡΕΤΑΝΙΑ, Balstron. Εσπεραντική βιβλιοθήκη  ΠΟΛΩΝΙΑ, Μπιαλιστόκ. Πολιτιστικό κέντρο
             στο «Wedgwood Memorial College».            "Λουδοβίκος Ζάμενχοφ". Δημόσια εσπεραντική
                                                                                   βιβλιοθήκη.      

 

      ΙΑΠΩΝΙΑ, Τόκιο. Βιβλιοθήκη του «Ιαπωνικού Εσπεραντικού Ινστιτούτου» και                      προθήκη με εσπεραντικά αντικείμενα.

  

ΤΣΕΧΙΑ, Svitany. Μουσείο και Βιβλιοθήκη.    

      

                ΓΑΛΛΙΑ,  Baugé. Βιβλιοθήκη (μέρος) του εσπεραντικού “Πύργου Grésillon”.

      

 

 

 

 

 

 

 

\

ΓΕΡΜΑΝΙA: Aalen. Βιβλιοθήκη του  «Γερμανικού Εσπεραντικού Συνδέσμου».

Στη συνέχεια αναφέρονται οι σπουδαιότερες εσπεραντικές βιβλιοθήκες και μουσεία. Τα περισσότερα εξ αυτών είναι επισκέψιμα μέσω του Διαδικτύου. 

ΑΥΣΤΡΙΑ: «Eσπεραντικό Μουσείο και Συλλογή για Προγραμματισμένες Γλώσσες»
                    (Esperanto-muzeo kaj Kolekto por Planlingoj)
                     (www.onb.ac.at/esperantomuseum.htm)

Ιδρύθηκε το 1927, από τον εσπεραντιστή Ugo Steiner. Αποτελεί μέρος της «Αυστριακής Εθνικής Βιβλιοθήκης», που βρίσκεται στο κέντρο της Βιένης, στα ανάκτορα Χόφμπουργκ.
Ο εκθεσιακός χώρος των 80 τ.μ., περιλαμβάνει πλουσιότατο υλικό από: 35.000 τόμους βιβλίων, 2.500 περιοδικά, 3.000 μουσειακά αντικείμενα, 2.000 χειρόγραφα, 23.000 φωτογραφίες, 1.100 αφίσες  και 40.000 φυλλάδια.
Τα εκδοθέντα μέχρι το 1900  βιβλία είναι προσβάσιμα για ανάγνωση στο Διαδίκτυο, όπως και τα 2.500 αντικείμενα τα οποία  μπορεί κάποιος να τα δει στο “Bildarchiv Austria” www.bildarchivaustria.at/default.aspx  αναζητώντας την κατηγορία “Esperanto”.

ΒΕΛΓΙΟ:    «Εσπεραντικό Ίδρυμα Cesar Vanbiervliet»
                     (Esperanto-Fontaĵo CesarVanbiervliet)
                     (www.esperanto-kortrijk.info)

     Ιδρύθηκε το 1973, από τον Βέλγο εσπεραντιστή Cesar Vanbiervliet. Αποτελεί τμήμα της
     Δημόσιας Βιβλιοθήκης της πόλης Kortrijk. Η συλλογή του προστατεύεται, με νόμο, και
     αποτελείται από περίπου 10.000 βιβλία και περίπου 10.000 περιοδικά.

ΒΡΕΤΑΝΙΑ: «Βιβλιοθήκη Montagu C. Butler»
                       (Biblioteko  Montagu C. Butler)
                             (www.biblbut.wordpress.com)

     Ιδρύθηκε το 1905. Αποτελεί Τμήμα του «Εσπεραντικού Συνδέσμου της Βρετανίας».
     Στεγάζεται στο Wedgwood Memorial College στο Balastron.
     Διαθέτει περίπου 12.500 βιβλία, περιοδικά, παλιές φωτογραφίες κ.ά.

ΤΣΕΧΙΑ:    «Εσπεραντικό Μουσείο της Svitavy»
                          (Esperanto-muzeo Svitavy)
                     (www.muzeum.esperanto.cz)

  Εγκαινιάσθηκε το 2008. Είναι μέρος του Δημοτικού Μουσείου της πόλης. Σ' αυτό
   φιλοξενείται και η βιβλιοθήκη του Τσέχικου Εσπεραντικού Συνδέσμου.

ΓΑΛΛΙΑ: «Εθνικό Εσπεραντικό Μουσείο»
                  (Nacia Esperanto-Muzeo)

  Βρίσκεται στην πόλη Gray και φιλοξενείται από τη δημοτική βιβλιοθήκη της πόλης. Σ' αυτό
  υπάρχει και μόνιμη εσπεραντική έκθεση.

«Πολιτιστικός Οίκος της Εσπεράντο»
 (Kulturdomo de Esperanto)
 (www.gresillon.org)

Ιδρύθηκε το 1951. Πολιτιστικό εσπεραντικό κέντρο, με ποικίλη εσπεραντική δραστηριότητα (μαθήματα, εξετάσεις κ.ά.) Στεγάζεται στον Πύργο Grésil-lon, στην πόλη Baugé. Διαθέτει πλουσιότατη βιβλιοθήκη και μουσείο.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ: «Γερμανική Εσπεραντική Βιβλιοθήκη της Aalen»
                   (Germana Esperanto-Biblioteko Aalen)
                    (
www.espbib.de.nr)

                   Ιδρύθηκε το 1908. Διαθέτει πάνω από 43.000 μουσειακά αντικείμενα.

                   «Διαπολιτιστικό Κέντρο Herzberg / Γερμανικό Εσπεραντικό Κέντρο»
                    (Interkultura Centro Herzbeg / Germana Esperanto-Centro)
                    (www.ic-herzberg.de)        

Αποτελεί μέρος του μουσείου της πόλης “Herzberg / Η Πόλη της Εσπεράντο”.
Διαθέτει περίπου 7.000 βιβλία, περίπου 13.000 περιοδικά και πληροφορια-κά δελτία, 250 κασέτες με ταινίες, γύρω στα 350 τουριστικά φυλλάδια, καρτ-ποστάλ, αφίσες, γραμματόσημα  κ.ά.

«Ινστιτούτο Fritz-Hüser»
(Instituto Fritz-Hüser)

 Αποτελεί μέρος του μουσείου της πόλης Dormund. Διαθέτει πάνω από 700 βιβλία, πλέον των
 150 περιοδικών, περίπου 400 αφίσες φωτογραφίες κ.ά.

ΙΣΠΑΝΙΑ: «Iσπανικό Εσπεραντικό Μουσείο»
                  (“Ηispana Esperanto-Muzeo”)  

Ιδρύθηκε το 1968. Βρίσκεται στην πόλη San Pablo de Ordal.
Διαθέτει 8.400 βιβλία 2.485 περιοδικά και 12.315 μουσειακά αντικείμενα και 2.485 περιοδικά.

ΟΥΓΓΑΡΙΑ:  «Eσπεραντική Συλλογή Fajszi»
                   (Esperanto-Kolektaĵo Fajszi)

                         (www.oik.hu) (στην Ουγγρική)

Η συλλογή αυτή του εσπεραντιστή Fajszi, αγοράσθηκε το 2001 από το κράτος και ενσωματώθηκε στην «Εθνική Ξενόγλωσση Βιβλιοθήκη» της χώρας. Διαθέτει 11.292 βιβλία και άλλα είδη.

 

ITAΛΙΑ:  «Εθνική Εσπεραντική Βιβλιοθήκη και Αρχείο»
                (Nacia Esperanto-Biblioteko kaj Arkivo)

                  Ιδρύθηκε το 1972. Βρίσκεται στην πόλη Massa. Είναι η Βιβλιοθήκη της    «Ιταλικής
                  Εσπεραντικής Ομοσπονδίας», αλλά από το 1994 ανήκει στο “Κρατικό Αρχείο” της πόλης, με
                  7.250 τόμους βιβλίων.

ΙΑΠΩΝΙΑ: «Βιβλιοθήκη του Ιαπωνικού Eσπεραντικού Ινστιτούτου»
                   (Biblioteko de Japana Esperanto-Instituto)
                   (www.jei.or.jp/hp/esp.htm)

Ιδρύθηκε το 1919, στο Τόκιο. Διαθέτει περίπου 20.000 βιβλία

ΕΛΒΕΤΙΑ:  «Κέντρο Τεκμηρίωσης και Έρευνας για τη Διεθνή Γλώσσα»
                   (Centro de Dokumentado kaj Esploro pri la Lingvo Internacia)

Ιδρύθηκε το 1967. Πρόκεται γαι Ερευνητικό Κέντρο που ανήκει στη Δημοτική Βιβλιοθήκη της πόλης La Chaux-de-Fonds.
Σκοπός του είναι η συνεχής έρευνα γύρω από το γλωσσικό ζήτημα σε διακρατικό και διεθνές επίπεδο, καθώς και η ανάπτυξη της Εσπεραντολογίας.
Δραστηριότητές του είναι: η έκδοση βιβλίων, περιοδικών, μελετών και άρθρων σχετικών με την πολιτική, κοινωνική και οικονομική πλευρά της διεθνούς γλώσσας Εσπεράντο και της χρήσης της.

 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ: «Βιβλιοθήκη Hector Hodler του Παγκόσμιου Eσπεραντικού Συνδέσμου»
                          (www.uea.org/kiu/biblioteko.html
                          (www.uea.org/dokumentoj/bhh/reta_muzeo.html)

                          (βλ. «Παγκόσμιος Εσπεραντικό Σύνδεσμος»)

    H «Βιβλιοθήκη Hector Hodler» διαθέτει και διαδικτυακό μουσείο στη διεύθυνση
     www.uea.org/dokumentoj/bhh/reta_muzeo.html

 

OYΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ: «Διεθνές Μουσείο της Ειρήνης και της Σταθερότητας»
                                         
"Internacia Muzeo de paco kaj Solidareco"
                                           (www.aliaflanko.de/urbo/samarkand/muzeo.html)

Ιδρύθηκε το 1986 και βρίσκεται κάτω από την φροντίδα της «Λέσχης της Διεθνούς Φιλίας Εσπεράντο». Σκοπός του είναι να προωθήσει την ειρήνη και την παγκόσμια συνείδηση. Διαθέτει 20.000 αντικείμενα (βιβλία, αναμνηστικά, έργα τέχνης) από 100 χώρες.

«Υποστήριξη Βιβλιοθηκών από την Roma και τον Poul Thorsen»
             (“Biblioteko Apogo Roma kaj Poul Thorsen”)

Ιδρύθηκε το 1997 με οικονομική χορηγία του ζεύγους Thorsen από τη Δανία, που προσφέρεται για την αγορά βιβλίων, για τον εμπλουτισμό των εσπεραντικών βιβλιοθηκών που δεν υποστηρίζονται οικονομικά από κάποια κρατική, δημοτική ή άλλη δημόσια Αρχή. Το 2008, επτά βιβλιοθήκες έλαβαν ενίσχυση για τον σκοπό αυτό.

Βιογραφικό του ζεύγους Thorsen στη διεύθυνση (www.poulthorsen.dk)