Παράλληλα με τον Παγκόσμιο Εσπεραντικό Σύνδεσμο, λειτουργούν, ως ανεξάρτητοι εσπεραντικοί oργανισμοί, και οι παρακάτω Ακαδημίες:

 • «Αkademio de Esperanto»
  (Ακαδημία της Εσπεράντο)

 Λειτουργεί από τα πρώτα χρόνια της οργανωμένης εσπεραντικής κίνησης,

            Σκοποί είναι:

 1. να διατηρεί και να προστατεύει τη γλώσσα Εσπεράντο σύμφωνα με τις θεμελιώδεις γλωσσικές αρχές της, και να ελέγχει την εξέλιξή της,
 2. να ερευνά όλα τα γλωσσικά θέματα που αφορούν την Εσπεράντο,
 3. να κρίνει τα εκδιδόμενα σημαντικά έργα στην Εσπεράντο, από τη  γλωσσική  σκοπιά,
 4. να προστατεύει την Εσπεράντο έναντι όποιου ανταγωνισμού,
 5. να παρέχει προς κάθε ενδιαφερόμενο κάθε πληροφορία, διευκρίνηση, οδηγία επί γλωσσικού θέματος που τον απασχολεί.

Την Ακαδημία απαρτίζουν 43 μέλη, ακαδημαϊκοί, συνηθέστερα ανώτεροι εκπαιδευτικοί, λόγιοι, συγγραφείς, γλωσσολόγοι, διακεκριμένοι επιστήμονες κ.ά. που εκλέγονται μεταξύ των επιφανέστερων ως προς το έργο τους  εσπεραντιστών συγγραφέων.   

 • «Akademio Literatura de Esperanto»
   (Λογοτεχνική Ακαδημία της Εσπεράντο)(www.everk.it)

Ιδρύθηκε το 2008, ως συνέχεια του Esperantlingva Verkista Asocio (Σύνδε-σμος Εσπεραντόγλωσσων Συγγραφέων, έτος ίδρυσης 1983). Είναι ίδρυμα ανεξάρτητο και ουδέτερο, που σκοπό έχει να  παροτρύνει τους συγγραφείς στην παραγωγή λογοτεχνίας στην Eσπεράντο, να  ωθεί την τέχνη της κριτικής και την έκδοση έργων, να ανεβάζει το επίπεδο και τον επαγγελματισμό στην τέχνη της συγγραφής και να ενθαρρύνει νέους ταλαντούχους στη δημιουργία προσωπικού ύφους συγγραφής.

Την Ακαδημία απαρτίζουν 36 μέλη, οι κορυφαίοι σήμερα εσπεραντιστές συγγραφείς και ποιητές.       

 • «Internacia Scienca Akademio Comenius»
   (Διεθνής Επιστημονική Ακαδημία Comenius)

Ιδρύθηκε το 1986 και λειτουργεί με βάση τις ίδιες αυστηρές αρχές που διέπουν και τις διάφορες εθνικές Ακαδημίες των Επιστημών. Σύμφωνα με το καταστατικό της, το 60% τουλάχιστο των μελών της πρέπει να είναι ήδη μέλη των εθνικών τους Ακαδημιών των Επιστημών.

Σκοπός της, μεταξύ άλλων, είναι να προωθεί την Εσπεράντο, με την πρακτική χρήση της γλώσσας στις επιστήμες και να δραστηριοποιείται ως όργανο των επιστημόνων με διακρίσεις. όπως και να εκπροσωπεί τους επιστήμονες που χρησιμοποιούν τη διεθνή γλώσσα.

 • «Αkademio Internacia de la Sciencoj»
    (Διεθνής Ακαδημία των Επιστημών) (www.ais.sanmarino.org)

Ιδρύθηκε το 1983, με απόφαση των Αρχών της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου και αποτελεί την επίσημη Ακαδημία του ανεξάρτητου αυτού μικρού κράτους, όπου και έχει την έδρα της. Επίσημες γλώσσες των εργασιών της είναι κυρίως η διεθνής Εσπεράντο, καθώς και οι εθνικές: Αγγλική, Γαλλική και Γερμανική. Το 1990 ίδρυσε τα πρώτα εθνικά τμήματά της, στο Μπιαλιστόκ (Πολωνία) και στη Σίμπιου (Ρουμανία), που έχουν τη δυνατότητα της διοργάνωσης εκπαιδευτικών σεμιναρίων, τμημάτων διδασκαλίας και πανεπιστημιακές εξετάσεις (βλ. “Εκπαίδευση”).

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων από τη «Διεθνή Ακαδημία των Επιστημών».