Για τα διάφορα επαγγέλματα, χόμπι, δοξασίες, ιδιαίτερα ενδιαφέροντα κ.ά.  υπάρχουν διεθνείς εσπεραντικοί σύλλογοι ειδικών ενδιαφερόντων. Από αυτούς πολλοί είναι μέλη του Παγκόσμιου Εσπεραντικού Συνδέσμου, ενώ άλλοι απλώς επικοινωνούν και συνεργάζονται με αυτόν και με το παγκόσμιο εσπεραντικό κίνημα. Αυτοί οι σύλλογοι (στοιχεία 2010) είναι:

(Βλ.http://esperantocl.wordpress.com/en-castellano/fakaj-asocioj/)

 

2010. ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ. Διεθνές εσπερανικό συνέδριο σιδηροδρομικών.