Ο Ελληνικός Εσπεραντικός Σύνδεσμος, όπως αναφέραμε και στο προγούμενο κεφάλαιο, από την ίδρυσή του μέχρι και σήμερα, λειτουργεί πάντα μέσα στα πλαίσια της εθελοντικής προ­σφοράς των μελών του, στηριζόμενος οικονομικά αποκλειστικά και μόνο στις συμβολικές συνδρομές τους.

Η εθελοντική αυτή προσφορά αφορά και τις κατά καιρούς εκδόσεις, με τα χρηματικά ποσά που επιβαρύνθηκαν, και συνεχίζουν να επιβαρύνονται, οι ίδιοι οι συγγραφείς για την έκδοση των έργων τους (διδακτικών, πληροφορικών, λογοτεχνικών κ.ά.)  

Πρώτος και σ' αυτόν τον τομέα ήταν ο ίδιος ο Αν. Σταματιάδης, του οποίου κυρίως τα διδακτικά χρησίμευσαν επί ολόκληρες δεκαετίες για τη διδασκαλία της Εσπεράντο στην Ελλάδα. Ακόμα, βιβλία της Εσπεράντο για Έλληνες σπουδαστές εξέδωσαν, μετά τον Σταματιάδη, οι Σωκράτης Σακελλαρόπουλος, Ιωάννης Κοτίτσας (στη Θεσσαλονίκη) και, τελευταία, ο Σπύρος Σαραφιάν.

Επίσης, ο Σύνδεσμος, στα πλαίσια των σκοπών του, εκδίδει και ενημερωτικά έντυπα, πάντα με ίδια έξοδα των εσπεραντιστών.

Tα τελευταία χρόνια έκαναν την εμφάνιση τους οι πιο κάτω σύγχρονες, πολύ αξιόλογες εκδόσεις, ενώ οι λογοτεχνικές εκδόσεις έργων Ελλήνων εσπεραντιστών αναφέρονται στο κεφάλαιο «ΕΦΑΡΜΟΓΗ/Λογοτεχνία-Εκδόσεις/Ελληνική Λογοτεχνία-Εκδόσεις».

To 1987, με την ευκαιρία της συμπλήρωης των 100 χρόνων από την εμφάνιση της Εσπεράντο, ο υπεύθυνος εκπαίδευσης του συλλόγου, Σπύρος Σαραφιάν, παρουσίασε ένα σύγχρονο βιβλίο εκμάθησης της γλώσσας, με τίτλο «Η ΔIΕΘΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑ ΕΣΠΕΡΑΝΤΟ, ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ-ΑΥΤΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ» (630 σελ.),  με χαιρετισμό, για την έκδοσή του, της υπουργού Πολιτισμού, Μελίνας Μερκούρη.

Το 1996, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 70 χρόνων λειτουρ­γίας του Ελληνικού Εσπεραντικού Συνδέσμου, κυκλοφόρησε από τον εκδοτικό οίκο «Δωδώνη» ένα πλήρες ιστορικό βιβλίο, έργο του Κώστα Κυριάκου, με τίτλο «ESPERANTO, Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΑΣ» (780 σελ.).

To 2008 εκδόθηκε (2η έκδοση) το πλήρες  «ΕλΛΛΗΝΟ-ΕΣΠΕΡΑΝΤΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ» (Σπ. Σαραφιάν, τρίτομο, 1.642 σελ., 80.000 λέξεις περίπου), καθώς και το  «ΕΣΠΕΡΑΝΤΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ»  (Σπ. Σαραφιάν, 343 σελ., 17.000 ρίζες λέξεων περίπου). 

Πρόσφατα (2012), με την ευκαιρία συμπλήρωσης των 125 χρόνων από την εμφάνιση της Εσπεράντο, εκδόθηκε η συνοπτική ιστορία της, με τίτλο "ESPERANTO, Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑ, ΑΠΟ ΤΟ 19ο ΑΙΩΝΑ ΣΤΟΝ 21ο" (Σπ. Σαραφιάν - Κ. Κυριάκος - Γ. Παπούλιας, 340 σελ.) με πλουσιότατο φωτογραφικό υλικό (1.000 περίπου φωτογραφίες).

 

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ


                                                 

                                                 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ