Η σταδιακή εξάπλωση της Εσπεράντο, σε παγκόσμιο επίπεδο, προκάλεσε το ενδιαφέρον πολλών διεθνών Οργανισμών, οι οποίοι, με την πάροδο του χρόνου, άρχισαν, ο ένας μετά τον άλλο, να αναγνωρίζουν επισήμως την προσφορά της Εσπεράντο στην επικοινωνία και αλληλοκατανόηση των λαών, στην υπόθεση της ειρήνης, στη βελτίωση των ανθρωπίνων σχέσεων γενικά.

Ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω μερικοί Οργανισμοί παγκόσμιας εμβέλειας, με κορυφαία την UΝESCO (Βλ. και Κεφάλαιο “Υποστηρικτές”).

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Το 1921 η 10η Γενική Συνέλευση του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού εξέδωσε ψήφισμα, στο οποίο μεταξύ άλλων αναφέρεται: «….παροτρύνει όλες τις Οργανώσεις του να προσπαθήσουν να διαδώσουν τη διδασκαλία της βοηθητικής γλώσσας Εσπεράντο μεταξύ των μελών τους , θεωρώντας την ως ένα από τα πιο ισχυρά μέσα για διεθνή κατανόηση και συνεργασία, αρχές που είναι σύμφωνες με τους σκοπούς του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού».
Σημειώνεται ότι η ιδρύτρια του Ερυθρού Σταυρού των ΗΠΑ, Klara Barton, ήταν εσπεραντίστρια.

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ
Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας της, Nitobe Inazo, ονόμασε την Εσπεράντο «Κινητήρια δύναμη της διεθνούς Δημοκρατίας», ενώ το 1922 σε επίσημη έκθεσή της μεταξύ άλλων επιβεβαίωσε: «….Η γλώσσα είναι ισχυρή δύναμη και η Κοινωνία των Εθνών έχει κάθε λόγο να συνεισφέρει, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, στην πρόοδο της εσπεραντικής κίνησης, η οποία αν αναπτυχθεί περισσότερο, θα μπορέσει να οδηγήσει σε θεαματικά αποτελέσματα, από την πλευρά της ηθικής ενότητας του κόσμου».

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ
Κατά το 1ο Διεθνές Συνέδριο Ραδιοφωνίας, που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι το 1925, έγινε αποδεκτή, με απόφαση του Συνεδρίου, η χρήση της Εσπεράντο στη  ραδιοφωνία ισότιμα με τις εθνικές γλώσσες. Την απόφαση αυτή επικύρωσε το 1927 η Διεθνής Ένωση Ραδιοφωνίας και από τότε πάρα πολλοί επίσημοι ραδιοσταθμοί άρχισαν, και συνεχίζουν μέχρι σήμερα, να εκπέμπουν στην Εσπεράντο.
(Βλ.  “Ραδιόφωνο”)

ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
Αναγνώρισε το 1925 την Εσπεράντο, ως «ευκρινή γλώσσα» και αποδέχθηκε τη χρήση της.

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
Το 3ο Διεθνές Συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης Νεολαίας, που έγινε το 1926 στη Γενεύη, εξέδωσε ψήφισμα, με το οποίο συνιστούσε στα εθνικά τμήματά της την εκμάθηση και διάδοση της Εσπεράντο.

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΡΟΤΑΡΙΑΝΩΝ
Το Διεθνές Συνέδριο Ροταριανών, που πραγματοιήθηκε το 1931 στη Βιένη, εξέδωσε ψήφισμα για τη μελέτη του προβλήματος της διεθνούς γλώσσας.
Τον ίδιο χρόνο στη Ζυρίχη, η Κεντρική Επιτροπή, που ανέλαβε να μελετήσει το πρόβλημα, εξέδωσε ψήφισμα, με το οποίο ομόφωνα επιδοκίμαζε και συνιστούσε τη χρήση της Εσπεράντο μέσω όλων των Ροταριανών Ομίλων και Τμημάτων.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΥ
Αποφάσισε να αποδεχθεί την Εσπεράντο ως επίσημο μέρος του προγράμματος όλων των προσκοπικών οργανώσεων και να παροτρύνει τους προσκόπους να μαθαίνουν και να χρησιμοποιούν τη διεθνή γλώσσα.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ (MFAUN)
Η Ομοσπονδία αυτή, στην 27η γενική συνέλευση των μελών της (Βαρκελώνη, 1979), με σχετική διακήρυξή της εξέφρασε την απόλυτη αποδοχή και υποστήριξή της στην Εσπεράντο. Με την ιστορική, για την παγκόσμια εσπεραντική Κίνηση, απόφασή της η MFAUN επιδοκίμασε της επαφές τού προεδρείου της με τον Παγκόσμιο Εσπεραντικό Σύνδεσμο, αναγνώρισε ότι η παγκοσμιότητα των εσπεραντικών oργα-νώσεων αποτελεί βάση για καρποφόρα μελλοντική συνεργασία και κάλεσε τις οργανώσεις-μέλη της να συνεργαστούν με τους εσπεραντικούς συλλόγους, με σκοπό την ενθάρυνση και ενίσχυση της διδασκαλίας και διάδοσης της Εσπεράντο σ' όλες τις χώρες του κόσμου.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Το 1980, στη Μανίλα, στη ενική συνέλευσή του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, με συμμετοχή εκπροσώπων από 107 χώρες, συζητήθηκε το θέμα της «κοινής γλώσσας στον παγκόσμιο τουρισμό». Η συζήτηση κατέληξε στο εξής συμπέρασμα: «Η Επιτροπή έχει τη γνώμη, ότι η ροή της ανταλλαγής των πληροφοριών και του παιδαγωγικού υλικού πρέπει να ενισχυθεί με τη βοήθεια των προηγμένων χωρών. Με αυτό το πνεύμα αρκετές αντιπροσωπείες ζήτησαν να ενθαρρυνθύν κάθε είδους σκέψεις που στοχεύουν στη χρησιμοποίηση της Εσπεράντο, με σκοπό τις τουριστικές επικοινωνίες, πληροφορίες και εξέλιξη του τουρισμού».|
Το θέμα συζητήθηκε στη γενική συνέλευση, η οποία στη σχετική διακήρυξή της συμπεριέλαβε και το ακόλουθο κείμενο: «Η συνέλευση επιθυμεί να συνεχιστεί η προσπάθεια για την επιτάχυνση της μορφοποίησης της τουριστικής συνείδησης, ώστε να διευκολυνθεί η επικοινωνία μεταξύ επισκεπτών, κατοίκων των επισκεπτομένων χωρών και των υπαλλήλων των τουριστικών γραφείων, και να υπογραμιστεί έτσι η σπουδαιότητα της γνώσης των γλωσσών, ιδιαίτερα εκείνων με παγκόσμιο χαρακτήρα, όπως η Εσπεράντο».

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ
Το 1980 ο Διεθνής Σύνδεσμος Κυβερνητικής, με μέλη του επιστήμονες από 19 χώρες, αποφάσισε, στο συνέδριό του, στο εξής γλώσσα των συνεδρίων του να είναι εκτός της Γαλλικής και Αγγλικής και η Εσπεράντο.
Ο νεότερος Σύνδεσμος του χώρου αυτού Παγκόσμιος Σύνδεσμος για την Κυβερνητική, Πληροφορική και Συστηματική χρησιμοποιεί πλέον ως γλώσσα εργασιών την Εσπεράντο.
Ακόμα, η Εσπεράντο είναι μία από τις επίσημες γλώσσες των ετήσιων συνδιασκέψεων του Ινστιτούτου Κυβερνητικής του πανεπιστημίου του Μπάντεμπορν.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΣΙΤΙΑΣ
Από το 1988 άρχισε να χρησιμοποιεί την Εσπεράντο, παράλληλα με άλλες επίσημες γλώσσες.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΜΝΗΣΤΙΑ
Από το 1990 άρχισε να εκδίδει ενημερωτικά φυλλάδια και δελτία και στην Εσπεράντο.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΤΗΤΑ
Το 1990, στις πρώτες συνεδριάσεις της «Παγκοσμιότητας» (Τουρ, Γαλλία) η Εσπεράντο ήταν μία από τις τέσσερις επίσημες γλώσσες (μαζί με την Αγγλική, Γαλλική, Ισπανική). Οι συζητήσεις, στις οποίες συμμετείχαν 800 άτομα από 25 χώρες,  περιεστράφησαν γύρω από την ειρήνη, την οικολογία και την παγκόσμια δημοκρατία.

UNESCO
Το 1954, ο σπουδαίος αυτός οργανισμός, επίσημα αναγνώρισε την προσφορά και χρησιμότητα της διεθνούς γλώσσας Εσπεράντο στον τομέα της διεθνούς ειρήνης και αλληλοκατανόησης. Έτσι, στην ετήσια γενική συνέλευσή του, στο Μοντεβίδεο της Ουρουγουάης, εξέδωσε το πιο κάτω ψήφισμα:
IV.1.4.4220  Η γενική συνέλευση, αφού συζήτησε την αναφορά του γενικού διευθυντή της για τη διεθνή αίτηση υπέρ της Εσπεράντο,
IV.1.4.4221   Σημειώνει τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν δια της Εσπεράντο στο πεδίο των διεθνών πνευματικών ανταλλαγών και στην προσέγγιση των λαών,
IV.1.4.4222 Αναγνωρίζει, ότι τα αποτελέσματα αυτά ανταποκρίνονται στους σκοπούς και στα ιδεώδη της UNESCO.
IV.1.4.4223   Σημειώνει, ότι πολλά κράτη-μέλη πληροφόρησαν για την ετοιμότητά τους να εισάγουν ή να επιταχύνουν τη διδασκαλία της Εσπεράντο στα σχολεία τους και καλεί αυτά τα κράτη-μέλη να πληροφορούν διαρκώς το γενικό διευθυντή για τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν σ' αυτό τον τομέα,
IV.1.4.4224  Ο γενικός διευθυντής εντέλλεται να παρακολουθεί την τρέχουσα εξέλιξη της χρήσης της Εσπεράντο στην επιστήμη, εκπαίδευση και κουλτούρα και γι αυτό το σκοπό να συνεργάζεται με τον «Παγκόσμιο Εσπεραντικό Σύνδεσμο» για θέματα που αφορούν και τους δύο Οργανισμούς.

Εξάλλου, στις 8/11/1985, στη 23η Γενική Συνέλευση της, η UNESCO, με την ευκαιρία του εορτασμού των 100 χρόνων της Εσπεράντο, το 1987, αφού αναφέρθηκε στην πρόοδο που σημείωσε η διεθνής γλώσσα με την πάροδο του χρόνου και επιβεβαίωσε τις «μεγάλες δυνατότητες που η Εσπεράντο προσφέρει για τη διεθνή κατανόηση και την επικοινωνία μεταξύ αλλοεθνών», εξέδωσε το παρακάτω ψήφισμα, με το οποίο:
1.   Συγχαίρει την εσπεραντική κίνηση με την ευκαιρία του εορτασμού των 100 χρόνων της.
2.   Καλεί το γενικό διεθυντή της να παρακολουθεί συνεχώς και  με προσοχή την εξέλιξη της
      Εσπεράντο, ως μέσου που διευκολύνει την κατανόηση μεταξύ των εθνών και των πολιτιστικών
      παραδόσεων.
3.  Καλεί τα κράτη-μέλη να τιμήσουν τα 100 χρόνια της Εσπεράντο με κατάλληλες διοργανώσεις,
     εκδηλώσεις, έκδοση ειδικών γραμματοσήμων και άλλες παρόμοιες ενέργειες και να 
     διευκολύνουν την εισαγωγή στα εκπαιδευτικά προγράμματά τους του γλωσσικού προβλήματος
     και της Εσπεράντο στα σχολεία τους και στα ιδρύματα της Ανώτατης Εκπαίδευσης.
4   Συνιστά στους διεθνείς μη κρατικούς οργανισμούς να συμμετάσχουν στον εορτασμό των 100
     χρόνων της Εσπεράντο και να μελετήσουν τη δυνατότητα της χρήσης τής Εσπεράντο, ως μέσου
     για την ανταλλαγή μεταξύ των μελών τους κάθε είδους πληροφοριών, περιλαμβανομένων και
     αυτών περί της δραστηριότητας της UNESCO».

Τα τελευταία μάλιστα χρόνια, μετά τη συστηματική και αποτελεσματική συμμετοχή του Παγκόσμιου Εσπεραντικού Συνδέσμου στα ευρύτερα προγράμματα της UNESCO και ιδιαίτερα σ' αυτά που αφορούν τα γλωσσικά θέματα, πολλές εκδόσεις του οργανισμού αυτού εκδίδονται πια και στη διεθνή γλώσσα Εσπεράντο, στα πλαίσια του προγράμματος για την πειραματική εφαρμογή της γλώσσας αυτής στους διεθνείς οργανισμούς.
Από το 1977 το αυξανόμενο ενδιαφέρον της UNESCO για την Εσπεράντο εκφράστηκε επίσημα από το γενικό διεθυντή της, Δρα Amadou Mahtar M' Bow, που προσωπικά παρακολούθησε την καθημερινά αυξανόμενη πρόοδο της διεθνούς γλώσσας σε όλο τον κόσμο και παρευρέθηκε στο 62ο Παγκόσμιο Εσπεραντικό Συνέδριο (Ρέκιαβικ Ισλανδίας, 1977). Στην Ομιλία του, μεταξύ άλλων είπε: «Αν όλοι άνθρωποι μπορούσαν να επικοινωνήσουν όπως εσείς (οι εσπεραντιστές), δε θα υπήρχαν οι σημερινές εντάσεις στον κόσμο».
Εξάλλου, κατά την παραλαβή του «Βραβείου Ζάμενχοφ», που του απονεμήθηκε από τον Παγκόσμιο Εσπεραντικό Σύνδεσμο, σε ειδική τελετή στις 16/12/1986 στην έδρα τής UNESCO στο Παρίσι, ο Δρ. Amadou Mahtar M' Bow αναφέρθηκε στην ιδεολογία της Εσπεράντο και έκλεισε την ομιλία του με τα εξής λόγια:
«Να γιατί έχω την πιο βαθιά εκτίμηση σε όλους όσους συμμετέχουν στην παγκόσμια εσπεραντική κίνηση και πάντα χαίρομαι που μπορώ να ανταλλάσσω απόψεις με τους εσπεραντιστές. Είναι γιατί γνωρίζω, ότι αναζητούμε μαζί κάτι πιο βαθύ, την πίστη μας στον άνθρωπο, ανεξάρτητα από ποιο είναι το χρώμα του, η θρησκεία του, η φιλοσοφία του και η χώρα στην οποία κατοικεί».

ΕΠΙΣΗΜΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟΝ Ο.Η.Ε.
Το 1966, με την ευκαιρία του εορτασμού του «΄Ετους της Διεθνούς Συνεργασίας», παραδόθηκε στον Ο.Η.Ε., στη Νέα Υόρκη, επίσημη πρόταση από πολυμελή εσπερα-ντική αντιπροσωπεία, επικεφαλής της οποίας ήταν ο πρόεδρος του Παγκόσμιου Εσπεραντικού Συνδέσμου, καθηγητής Ivo Lapenna. Το κείμενο της πρότασης ήταν:
«Εκφράζοντας την πλήρη υποστήριξή μας στις προσπάθειες των Η.Ε. να συνεισφέρουν στην πρόοδο της συνεργασίας μεταξύ των λαών, με σκοπό να εξαλείψουν τις διεθνείς εντάσεις και να εδραιώσουν την παγκόσμια ειρήνη, αλλά και βαθιά πεπεισμένοι ότι η πολυγλωσσία είναι ένα από τα πιο μεγάλα εμπόδια στην περαιτέρω εντατικοποίηση της διεύρυνσης της συνεργασίας, σε όλους τους βαθμούς, και λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη το ψήφισμα της 10/12/1954, με το οποίο η Γενική Συνέλευση της UNESCO αναγνώρισε τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν δια της Εσπεράντο στο πεδίο  των διεθνών πνευματικών ανταλλαγών και στην προσέγγιση των λαών του κόσμου, προτείνουμε στα Ηνωμένα Έθνη να αναλάβουν πρωτοβουλία για τη λύση του γλωσσικού προβλήματος, προσφέροντας πραγματική και αποτελεσματική βοήθεια στη διάδοση της ουδέτερης διεθνούς γλώσσας Εσπεράντο, συνιστώνας στα κράτημέλη να συνδράμουν στη διεύρυνση της διδασκαλίας και να βοηθήσουν στη χρήση της στις διεθνείς σχέσεις των λαών». 

Το παραπάνω κείμενο υπογράφτηκε από:

           1   αρχηγό κράτους (Πρόεδρος Αυστριακής Δημοκρατίας)
           3   πρωθυπουργούς (Δανίας, Ισλανδίας, Νορβηγίας)
       110   μέλη διαφόρων κυβερνήσεων, κρατών-μελών του Ο.Η.Ε.
    1.359   βουλευτές
    6.932   ακαδημαϊκούς, νομπελίστες, καθηγητές πανεπιστημίων
       995   γλωσσολόγους και φιλόλογους
    6.701   συγγραφείς, δημοσιογράφους, καλλιτέχνες
  51.985   εκπαιδευτικούς και
852.868   άλλους
Σύνολο 920.954 άτομα από 74 χώρες και 3.843 οργανισμούς με 71.165.500 μέλη.

 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΟΥ Ο.Η.Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒAΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (UNCED)
Πραγματοποιήθηκε στο Rio de Janeiro της Βραζιλίας, από 3 μέχρι 14 Ιουνίου 1992, με τη συμμετοχή 178 κρατών, τα περισσότερα από τα οποία εκπροσωπήθηκαν από αρχηγό κράτους ή πρόεδρο κυβέρνησης.
Παράλληλα με τη συνδιάσκεψη, διοργανώθηκε διάσκεψη 326 διεθνών Μη Κυβερνητικών οργανώσεων, οι οποίες, μετά το τέλος των εργασιών, εξέδωσαν ψήφισμα αποτελούμενο από δώδεκα σημεία, από τα οποία το δέκατο ανέφερε:
«Είναι απαραίτητο να συμβάλλουμε με ενθουσιασμό για την υπερπήδηση των τεχνητών φραγμών, είτε πολιτικών είτε θρησκευτικών, σκοπεύοντας στο σχηματισμό του παγκόσμιου ανθρωπίνου έθνους. Για το λόγο αυτό, προτείνεται όλες οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις να διαδώσουν τη διεθνή γλώσσα Εσπεράντο, ώστε αυτή να υιοθετηθεί ως δεύτερη γλώσσα για όλους τους λαούς».

KOFI A. ANNAN
(Γενικός Γραμματέας Ο.Η.Ε., 1938-)
«Είμαι ευγνώμων στον Παγκόσμιο Εσπεραντικό Σύνδεσμο για τη διαρκή εργασία του στην προώθηση της γλώσσας ως μέσου συνένωσης των ανθρώπων και για την επιθυμία του να εορτάσει επίσημα την 50ή επέτειο της Παγκόσμιας Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων».
(Από το μήνυμά του προς το 82ο Παγκόσμιο Εσπεραντικό Συνέδριο, 1997 Αδελαϊδα, Αυστραλία)

AMADOU MAHTAR M' BOW
(Γενικός Διευθυντής της UNESCO, 1921-)
«Αυτό είναι το πρώτο διεθνές συνέδριο, στο οποίο έζησα το γεγονός, ότι η γλώσσα  ενώνει και δε διαιρεί τους ανθρώπους. Αν όλοι οι άνθρωποι μπορούσαν να επικοινωνήσουν όπως εσείς, οι εσπεραντιστές, δε θα υπήρχαν οι σημερινές εντάσεις στον κόσμο....»
(Από την ομιλία του το 1977, όταν παρευρέθηκε και μίλησε στο 62ο Παγκόσμιο Εσπεραντικό Συνέδριο, που έγινε στο Ρέκιαβικ της Ισλανδίας).
--------------
«H Εσπεράντο απέδειξε την αξία της, ως το καλύτερο ενδιάμεσο όργανο για την αλληλοκατανόηση μεταξύ των λαών και των πολιτισμών, και σημαντικά συνεισφέρει στην ειρήνη. Η UNESCO είναι έτοιμη να την ενισχύσει, μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων της, και απαναλαμβάνει την υποστήριξή της στους σκοπούς που ενέ-πνευσαν τον Δρα Ζάμενχοφ να δημιουργήσει την Εσπεράντο και οι οποίοι είναι παράλληλοι με το ιδρυτικό πνεύμα της UNESCO».
(Από το μήνυμά του προς το 72ο Παγκόσμιο Εσπεραντικό Συνέδριο, 1987, Βαρσοβία, Πολωνίας)

FEDERICO MAYOR
(Γενικός Διευθυντής της UNESCO, 1934-)
«Η UNESCO θεωρεί την εσπεραντική κίνηση σπουδαίο παράγοντα στην αμοιβαία κατανόηση μεταξύ των εθνών και στη διεθνή συνεργασία και ειρήνη. Ο σημερινός κόσμος μας χρειάζεται ενίσχυση των μέσων επικοινωνίας, χρειάζεται κοινή γλώσσα, σε πραγματική και μεταφορική έννοια».
(Από το μήνυμά του προς το 73ο Παγκόσμιο Εσπεραντικό Συνέδριο, 1988, Ρότερνταμ Ολλανδίας)
----------------
«Ο Παγκόσμιος Εσπεραντικός Σύνδεσμος και η UNESCO μοιράζονται πολλούς κοινούς σκοπούς και ιδεώδη. Και οι δύο, με τους δικούς μας διαφορετικούς τρόπους, εργαζόμαστε για τη δημιουργία ενός κόσμου, όπου ο καθένας θα εκτιμά όλους τους πολιτισμούς και θα ενυαρρύν ει την εξέλιξή τους».
(Από το μήνυμά του προς το 76ο Παγκόσμιο Εσπεραντικό Συνέδριο, 1991, Μπέργκεν, Νορβηγία)

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΣΠΕΡΑΝΤΟ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΠΕΛ ΕΙΡΗΝΗΣ 1987
Αναγνωρίζοντας τη συνεισφορά της Εσπεράντο στην εδραίωση της παγκόσμιας ειρήνης, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης των 100 χρόνων της,  απαιτούμενος αριθμός διακεκριμένων προσωπικοτήτων από πολλές χώρες πρότειναν τον Παγκόσμιο Εσπεραντικό Σύνδεσμο ως υποψήφιο για το Νόμπελ ειρήνης του 1987.
Σύμφωνα με τη «Φωνή της Αμερικής», ο Παγκόσμιος Εσπεραντικός Σύνδεσμος έλαβε την τρίτη θέση μεταξύ των άλλων υποψηφιοτήτων ως προς τον αριθμό των προτάσεων.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΠΕΛ ΕΙΡΗΝΗΣ 2008 ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΣΠΕΡΑΝΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ
Οι Ελβετίδες βουλευτές Gisèle Ory, κρατική σύμβουλος, και Francine John-Calame, εθνική σύμβουλος, πρότειναν τον Παγκόσμιο Εσπεραντικό Σύνδεσμο για το Νόμπελ Eιρήνης του 2008, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 100 χρόνων από την ίδρυσή του από τον Ελβετό Ηector Hodler.

(http://www.youtube.com/watch?v=aNLTPKDnjTU&feature=related )  

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ – Google
Στις 15/12/2009, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 150 χρόνων από τη γέννηση του επινοητή   της Εσπεράντο Λ. Λ. Ζάμενχοφ, η μηχανή αναζήτησης στο Διαδίκτυο GOOGLE αφιέρωσε την  πρώτη σελίδα της στον επινοητή της Λ.Λ. Ζάμενχοφ, με ιστορικά στοιχεία του ιδίου και της   Διεθνούς γλώσσας, συνθέτοντας μάλιστα το λογότυπό της με το σύμβολο της Εσπεράντο.

15.12.2009. Σύνθεση (από την Google) του
λογότυπου της με το σύμβολο της (σημαία)
της Εσπεράντο.

 

15.12.2009. Αφιέρωμα της Google, στην πρώτη σελίδα της (εκτενέστατο άρθρο), στο δημιουργό τής διεθνούς γλώσσας Εσπεράντο, Λ. Λ. Ζάμεν-χοφ, επ' ευκαιρία της  συμπλήρωσης 150 χρόνων από τη γέννησή του.

 

 

 

 

 

 

 

Google ­­– ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΣΠΕΡΑΝΤΟ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ
               ΓΛΩΣΣΩΝ

Η Google, στις 22 Φεβρουαρίου 2012, ανακοίνωσε την ένταξη της Εσπεράντο στο σύστημα αυτόματης μετάφρασης γλωσσών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Εσπεράντο είναι η 64η γλώσσα που συμπεριελήφθη στο σύστημα αυτό. Σημειωτέον ότι όλες οι γλώσσες του κόσμου ανέρχονται σε 6.200 (UNESCO).
Την είδηση αυτή, με άρθρο του, παρουσίασε μετά από δύο ημέρες (24.2.2012) το μεγάλο αμερικανικό πρακτορείο ειδήσεων FOX.

Ο Thorsten Brants, επιστήμων-ερευνητής, στέλεχος της Google, ανέφερε σχετικά με την ανακοίνωση αυτή, ότι: «Οι σκοποί της Εσπεράντο και του ‘Συστήματος Μεταφράσεων της Google’ συμπίπτουν, γιατί και δύο θέλουν να βοηθήσουν τους ανθρώπους να κατανοήσουν ο ένας τον άλλον».

   

Google, 22.2.2012. Επίσημη ανακοίνωση για την Εσπεράντο.

     

FOX, 24.2.2012. Άρθρο για την ανακοίνωση της Google.